19 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Tobias Brunner 901bc5a798 shuffle around logging преди 7 месеца
  Tobias Brunner 27e65c29ec adapt for new fw version преди 7 месеца
  Tobias Brunner 03853b937a lat and lon must be float преди 7 месеца
  Tobias Brunner 4b0fa0487a update to firmware 1.6 преди 7 месеца
  Tobias Brunner 530a95cc36 add drone badge преди 8 месеца
  Tobias Brunner 99f2208859 convert to float преди 8 месеца
  Tobias Brunner 124b3b2d5e more robust gw info - log fix преди 8 месеца
  Tobias Brunner dace837f70 add ttn data decoder scripts преди 8 месеца
  Tobias Brunner ffbe83511b garbage преди 8 месеца
  Tobias Brunner 9b710ec727 lwt, location retain, better logging преди 8 месеца
  Tobias Brunner 744b08450a ping hc and alarm logging преди 8 месеца
  Tobias Brunner 70158edd55 always send to influxdb преди 8 месеца
  Tobias Brunner fa22d42a7e add MIT license преди 8 месеца
  Tobias Brunner 10f4c22aa4 bugfix преди 8 месеца
  Tobias Brunner 41c9b481f8 script per device преди 8 месеца
  Tobias Brunner ac19187352 improve all the things преди 9 месеца
  Tobias Brunner a6351f0c30 no logging for gtw id преди 9 месеца
  Tobias Brunner ec11549edc add README преди 9 месеца
  Tobias Brunner 22e86e14e7 initial commit преди 9 месеца