• Update influxdb Docker tag to v2.3.0
  • Update bats/bats Docker tag to v1.7.0
  • Update quay.io/argoproj/argocd Docker tag to v2.4.9
  • Update ghcr.io/dexidp/dex Docker tag to v2.33.0
  • Update redis Docker tag to v7.0.4
  • Update quay.io/jetstack/cert-manager-webhook Docker tag to v1.9.1
  • Update quay.io/jetstack/cert-manager-controller Docker tag to v1.9.1
  • Update quay.io/jetstack/cert-manager-cainjector Docker tag to v1.9.1
  • Update grafana/grafana Docker tag to v9.0.7
  • Update docker.io/solr Docker tag to v9