Public GitOps repository for showing how I run my services on k3s https://tobru.ch/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Tobias Brunner 4c3bb407b6 update credentials for rising sensor 5 miesięcy temu
..
deployment-dragino.yaml prepare for multidevice on ioteer 7 miesięcy temu
deployment-risinghf.yaml install risinghf ioteer 7 miesięcy temu
secret-dragino.yaml change ttn handler 6 miesięcy temu
secret-risinghf.yaml update credentials for rising sensor 5 miesięcy temu